ABCDE Ministerul Educației ”bifează” un nou document de politici publice
Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Ministerul Educației ”bifează” un nou document de politici publice

Data: 28 Iulie 2015

Pe site-ul Ministerului Educației a fost postat la data de 3 iulie 2015 documentul de politici publice cu titlul Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului Național, prin care sunt stabilite reperele pentru reformarea curriculumului național, document elaborat de Institutul de Științe ale Educației.

Așa cum ne-a obișnuit deja, în efortul său de a evita dezbaterile (în special cu societatea civilă), Ministerul Educației nu a oferit nicio altă precizare cu privire la acest document: termen pentru trimiterea de observații, adresă generală de email (de altfel, Ministerul Educației fiind în continuare singurul minister fără o adresă de email) sau datele unei persoane de contact.

 În urma apariției acestui document, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD), organizație membră a al Coaliției anti-discriminare, a contestat într-o scrisoare deschisă trimisă ministrului Educaţiei Sorin Cîmpeanu, susținută de sute de părinți și mai multe organizații ale societății civile, atât conținutul profund discriminator la adresa copiilor cu dizabilități cât și lipsa totală de transparență în ceea ce privește consultarea, redactarea și dezbaterea acestui proiect de document.

 Conform statisticilor oficiale, din totalul de 60.645 de copii cu dizabilități de vârstă școlară din România, doar 42.670 de copii cu merg la scoală. Dintre aceștia aproximativ 20.000 învață în școli de masă, fiind afectați în mod direct de conținutul viitorului Curriculum Național. 

În ciuda reglementărilor internaționale și europene, cât și a faptului că acest document se adresează inclusiv copiilor cu dizabilități înscriși în învățământul de masă, proiectul nu conține nici o referire sau măsură specifică din care să rezulte că legiuitorul a avut în vedere și situația specială a acestei categorii de elevi.   

Din studiul documentului nu rezultă nici o adaptare în funcție de nevoile copiilor cu dizabilități atât din punct de vedere al indicatorilor de profil al absolvenților de ciclu primar, gimnaziași liceal, cât și din punct de vedere al competențelor cheie dezvoltate pe niveluri de elevi. De asemenea, competențele cheie așteptate de la elevii înscriși în invățământul public de masă sunt rigide și uniformizate, ele neluând în calcul particularitățile de dezvoltare ale copiilor cu dizabilități, pe tipologii de dezvoltare, abilitate și cogniție.

Mai mult decât atât, caracterul rigid și uniformizant al competențelor urmărite la elevi, nu permite o adaptare efectivă a programei și a materiilor de studiu la nevoile copiilor cu dizabilități, fapt care generează consecințe grave din punct de vedere al calității educației, promovabilității, riscului de abandon și al evaluărilor naționale neadaptate.

Proiectul de Curriculum, în forma sa actuală, nu se armonizează cu obiectivele Strategiei Naționale privind Dizabilitatea, reprezintă o formă de discriminare indirectă la adresa copiilor cu dizabilități din perspectiva restricționării accesului la educație prin impunerea unui set de măsuri ”aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane.. fata de alte persoane” (art. 2, alin (3) din OG 137/2000, actualizată, privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare) și este de natură să aducă atingere gravă dreptului la educație al copiilor cu dizabilități din România.

Autor: Mădălina Turza

 Mai multe detalii aici : http://www.cedcd.ro/scrisoare-deschisa-catre-ministrul-educatiei/

 

Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.