ABCDE Inspectorul social
Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Inspectorul social

Conform legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, inspectorul social constată contravenţii şi aplică amenzi pentru următoarele situaţii (art.100, Legea 448/2006):

a)nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;

  •  Art. 15: (1)Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.

b)nerespectarea dispoziţiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) şi (4), art. 22, art. 23 alin. (1) şi (2), art. 24, 30 şi 31, art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) şi (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 şi art. 82, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;

  • Art.18: (1)În cadrul procesului de învăţământ, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la: a)servicii educaţionale de sprijin; b)dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia; c)adaptarea mobilierului din sălile de curs; d)manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere; e)utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel. (2)Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ. (....)

Inspectorul social are şi alte atribuţii oferite prin legea 448/2006 în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Legislaţie

  • Lege 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
  • O.G. nr .27/2002 - modificata si completata - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
  • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi barbati, republicată;


 

Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.