ABCDE Organizații membre ale Coaliției
Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

 Asociaţia ACCEPT

Asociaţia ACCEPT este prima organizaţie neguvernamentală de drepturile omului din România care apără şi promovează drepturile LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel naţional, considerând că orientarea sexuală şi identitatea de gen sunt simple caracteristici ale fiinţei umane. ACCEPT a contribuit la decriminalizarea homosexualităţii în Romania (2001) şi de atunci a organizat mai multe evenimente printre care şi primul GayPride din România (2005), în cadrul festivalului GayFest. În plus, ACCEPT se ocupă cu susţinerea unor workshop-uri adresate poliţiştilor, medicilor, psihologilor şi profesorilor. În ultimii 18 ani, activităţile Asociaţiei ACCEPT s-au împărțit între advocacy, asistenţă juridică, cu precădere în cazurile de  infracţiuni motivate de ură, capacitarea şi dezvoltarea comunităţii LGBT, activităţi culturale şi sociale care să promoveze incluziunea.

 

ActiveWatch

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. De-a lungul celor 18 ani de existență, am influenţat politici publice și ne-am implicat în modificarea legislaţiei naţionale (Legea Audiovizualului, Legea antidiscriminare ș.a.).

În prezent, ActiveWatch susţine patru direcţii strategice de intervenţie socială: bună guvernare, libertate de exprimare, anti-discriminare şi educaţie media.

Direcția anti-discriminare are misiunea combaterii inechității sociale, a rasismului, discriminării și intoleranței. Monitorizăm discursul mass-media cu privire la grupurile vulnerabile. Promovăm diversitatea prin campanii anti-discriminare. Reprezentăm interesele grupurilor vulnerabile din România în fața autorităților publice naționale.

 

 APADOR-CH

Înființată în 1990, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), contribuie la cunoașterea și respectarea drepturilor omului în România. Asociația monitorizează în special respectarea drepturilor fundamentale pentru categorii defavorizate – arestați, deținuți, dependenți de droguri, minori, lucrători sexuali etc – dar face demersuri și pentru informarea cetățenilor în general, cu privire la drepturile pe care le au.

APADOR-CH oferă consultanță persoanelor care doresc să se adreseze CEDO și în anumite cazuri cu potențial strategic din aria de expertiză a asociației oferă și reprezentare gratuită în faţa Curţii.

Asociația monitorizează activitatea instituțiilor statului și reacționează ori de câte ori există amenințări la adresa drepturilor fundamentale, prin luări de poziție publice sau prin advocacy legislativ.

 

Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice

Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice (ECPI) este o organizaţie neguvernamentală care promovează drepturile sexuale şi reproductive ca drepturi ale omului.

ECPI este o organizaţie neguvernamentală de drepturile omului care promovează nediscriminarea şi drepturile sexuale şi reproductive (precum dreptul la informaţii şi educaţie despre sănătatea sexuală, dreptul de a avea acces la servicii de calitate în domeniul sănătăţii sexuale şi a reproducerii, dreptul de a avea acces la metode moderne de contracepţie, dreptul de a decide numărul de copii, dreptul de a decide asupra propriului corp).

Printre ariile principale de acţiune ECPI sunt: creşterea gradului de acces la justiţie pentru femeile ale căror drepturi sexuale şi reproductive au fost încălcate, întreţinerea unei platforme de promovare a acestor drepturi şi combaterea intoleranţei motivate religios care afecteazǎ drepturile omului.

ECPI este membră a Coaliţiei Anti-discriminare de la începutul anului 2010. De asemenea, ECPI este și membră a Coaliției pentru Drepturi Sexuale și Reproductive.

 

Centrul FILIA                                                                                                                                         

Încă de la înființarea sa în anul 2000, Centrul FILIA urmărește promovarea egalității de gen la nivelul politicilor publice și la nivelul societății. FILIA sprijină: egalitatea de șanse, emanciparea femeilor, educația sensibila la gen, politici publice sensibile la gen, studii și cercetări care includ și dimensiunea de gen, participarea politică a femeilor, reprezentarea politică a intereselor de gen, a intereselor femeilor, politicilor care sprijină parteneriatul public-privat dintre femei și bărbați, incluziunea socială, politici de armonizare a vieții de familie cu profesia ș.a. Promovează asigurarea unei vieți demne pentru femei și bărbați indiferent de etnie, dizabilități, orientare sexuală, mediu de rezidență, educație ș.a. Centrul FILIA desfășoară activități structurate pe trei paliere principale: cercetare, activism și conștientizare, dezvoltare instituțională.

 

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) este o organizație nonguvermanentală dedicată promovării și protecției drepturilor copiilor cu dizabilități. Echipa CEDCD, consideră că dreptul la demnitate al copiilor cu dizabilități este fundamental, iar respectarea lui înseamnă accesul la viață socială, absența discriminării și accesul la servicii de calitate. Prioritatea noastră o reprezintă ACCESUL LA EDUCATIE DE CALITATE ÎN CONDITII DE EGALITATE pentru copiii cu dizabilități, astfel încât aceștia să poată beneficia de incluziune socială efectivă.

În primii patru ani de activitate am reușit să ne implicăm și să oferim consiliere și asistență legală în peste 1000 de cazuri în care drepturile copiilor cu dizabilități au fost încălcate, am creat prima coaliție de părinți de copii cu dizabilități din România - O Singura Voce pentru Dizabilitate, care reunește peste 35.000 de părinți și 53 de organizații din 21 de județe ale țării, iar activitatea noastră s-a bucurat de recunoaștere în cadrul PR Award Gala, Silver Award of Excellence, Premiul Galei Persoanelor cu Dizabilități - „Promovează abilitatea" și în cadrul Galei Premiilor VIP, „Oamenii Schimbării".

 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate promovează egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi și susține prin programele sale redefinirea statutului şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în România. CPE are o experiență de peste 12 ani în domeniu și oferă expertiză prin: cursuri de formare și ateliere, realizare de cercetări, campanii de prevenire, activități de advocacy, consultanță pentru companii etc.

Domeniile de activitate ale CPE sunt:
• Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi pe piaţa muncii
• Managementul diversităţii în organizaţii
• Diferenţe de gen în educaţie
• Violența împotriva femeilor
• Prevenirea traficului de persoane
• Drepturi sexuale și reproductive
• Sănătatea sânului

 

Institutul pentru Politici Publice (IPP)

Institutul pentru Politici Publice (IPP) este o organizaţie neguvernamentală românească care militează pentru creşterea calităţii proceselor de elaborare a politicilor publice în România.
Desfăşurând activităţi de cercetare, de advocacy şi de promovare în domenii precum: reforma administraţiei publice, transparenţa instituţiilor, integritatea aleşilor şi a funcţionarilor, IPP este una dintre cele mai obiective dar şi incisive organizaţii din România, fiind recunoscută ca o autoritate în domeniile sale de excelenţă.
Alături de departamentele de cercetare în domeniile sale de referinţă, în cadrul Institutului s-au dezvoltat, pornind de la expertiza internă, două divizii specializate care oferă astăzi servicii de înaltă calitate beneficiarilor şi clienţilor din sectorul public (autorităţi publice centrale şi locale - ministere, primării, consilii judeţene) dar şi privat (camere de comerţ, companii, organizaţii interne şi internaţionale).

 

Liga Pro Europa

Liga Pro Europa este o asociaţie civică independentă fondată la Tîrgu-Mureş, la 30 decembrie 1989. Misiunea Ligii Pro Europa este promovarea valorilor democraţiei pluraliste, a drepturilor omului şi minorităţilor. Liga Pro Europa desfăşoară proiecte interculturale, organizează campanii de advocacy şi mobilizare civică pentru combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de şanse. Studiile şi rapoartele Ligii Pro Europa se axează pe prevenirea discriminării etnice, lingvistice şi religioase, integrarea socială a romilor, reconcilierea istorică româno-maghiară, valorizarea identităţii europene și regionale.

 

Romani CRISS

Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS este o organizatie neguvernamentala, infiinţată la 4 aprilie 1993. Misiunea Romani CRISS este de a apara drepturile romilor din România. Romani CRISS oferă asistenţă legală în cazurile de abuz şi lucrează pentru combaterea şi prevenirea discriminării rasiale împotriva romilor în toate domeniile vieţii publice, inclusiv în educaţie, locuinţe si sănătate.
La Summit-ul EU/US din Londra, în 18 Mai 1998, Romani CRISS a primit Premiul pentru Democraţie şi Societate Civilă, premiu oferit de către Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii. In 2008, Romani CRISS a obţinut statutul Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) al ONU, fiind prima organizaţie de romi din România şi a cincea din ţara noastră care obţine statutul consultativ ECOSOC.
De la înfiinţarea în 1993, Romani CRISS a dezvoltat relaţii pe termen lung cu comunităţile de romi şi autorităţi din întreaga ţară, cu organizaţii interguvernamentale, cu parteneri ai societăţii civile din ţară sau străinătate, precum şi cu donatori, relaţii susţinute printr-o comunicare strânsă, transparenţă instituţională şi advocacy. Romani CRISS combină militantismul civic local cu influenţarea şi monitorizarea de programe de politici publice care se adresează romilor, din perspectiva drepturilor omului şi a drepturilor minorităţilor.

 

Societatea Academică din România (SAR)

Societatea Academică din România (SAR) este cel mai vechi think-tank din România cu activitate centrată pe domeniul bunei guvernări și al politicilor publice, fiind în acelaşi timp o organizație apolitică ce promovează drepturile omului. În ultimii ani SAR și-a dezvoltat activitatea în domeniul antidiscriminării, atât prin proiectele implementate (START pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii (2008-2011), ACCEPT PLURALISM (2010-2013), Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării, Fără discriminare rasială în campania electorală!, Discriminarea Imigranților în Domeniul Drepturilor Civile – DIM), cât și prin alte activități precum condamnarea discursului instigator la ură în spațiul public prin intermediul platformei România Curată, cât și prin dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile publice din domeniu.

 

 

Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.