ABCDE Regulament privind acordarea consultanţei juridice online
Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Regulament privind acordarea consultanţei juridice online

Consilierea juridică se acordă gratuit oricărei persoane care o solicită în scris pe adresa  http://www.antidiscriminare.ro/consiliere-juridica-online cu respectarea următoarelor reguli:

 

1.      Consilierea juridică se acordă pentru situaţii care reprezintă discriminare. Lista următoare este ne-exhaustivă şi conţine exemple de situaţii care reprezintă discriminare:

 • O femeie care lucrează într-o organizaţie şi este plătită mai puţin sau beneficiază de condiţii mai dezavantajoase decât un bărbat care ocupă un post similar în aceeaşi organizaţie;
 • O femeie care este concediată atunci când angajatorul află că este însărcinată;
 • O persoană este hărţuită la locul de muncă: glume sexiste, avansuri, glume privind apartenenţa etnică/dizabilitatea/orientarea sexuală etc, crearea unui mediu ostil;
 • La recrutare pentru un loc de muncă, este selectată o altă persoană deşi competenţele şi experienţa ta sunt identice sau superioare şi consideri că acest lucru se bazeză pe gen/orientare sexuală/origine etnică, dizabilitate, religie etc.
 • O persoană vrea să beneficieze de anumite servicii comerciale (ex: călătorie, cumpărături, abonament de telefonie, tratament etc.) şi este refuzată deoarece are o anumită orientare sexuală/apartenenţă etnică/afiliere politică etc.;
 • În spital, persoanele de etnie romă sunt segregate în pavilioane speciale;
 • Copiii de etnie romă sunt segregaţi în clase sau şcoli diferite faţă de cele pentru copiii ne-romi;
 • Un copil cu dizabilităţi nu este primit să înveţe într-o şcoală de masă sau se exercită presiuni pentru excluderea lui;
 • Unei femei rome i se refuză accesul la servicii de sănătate pe criteriul apartenenţei etnice şi/sau al genului;
 • Un angajator adoptă un regulament intern sau reguli neoficiale care dezavantajează persoanele cu dizabilităţi;

2.      Persoana care solicită consilierea trebuie să trimită un mesaj prin intermediul site-ului antidiscrimianre.ro la adresa http://www.antidiscriminare.ro/consiliere-juridica-online şi să furnizeze următoarele informaţii:

 • date de identificare personală care pot fi: nume şi prenume, prenume, iniţiale, pseudonim
 • descrierea detaliată a situaţiei (loc, timp, succesiunea faptelor, persoanele implicate) limitat la un număr de .... cuvinte
 • solicitarea concretă pentru consiliere (ex: doresc să ştiu dacă faptele menţionate reprezintă discriminare, care sunt autorităţile la care mă pot adresa, ce probe am nevoie pentru a dovedi discriminarea, ce trebuie să conţină sesizarea/acţiunea mea etc.)

3.      Mesajele care conţin solicitări de consiliere vor fi direcţionate spre cele două avocate contractate în proiect. Acestea îi vor răspunde direct solicitantului, urmând ca restul conversaţiei (inclusiv eventuale lămuriri sau actualizări) să se poarte între cele două părţi.

La trimiterea solicitării de consiliere, solicitantul va primi un răspuns (automat) de confirmare care va conţine precizări generale despre procedura de consiliere si menţiunea că răspunsul din partea unui avocat va fi primit in maxim 5 zile lucătoare.

Pe cât posibil, orice persoană care doreşte să trimită solicitări în mod direct avocatelor va fi îndrumată către adesa oficială antidiscrimiare.ro. Dacă o persoană îşi doreşte consiliere din partea unei anumite avocate, sau ca o revenire la un email anterior i se va sugera să includă „în atenţia dnei. ...” în mesaj.

4.      Datele personale pe care solicitantul agreează să le transmită în mesajul de solicitare vor fi folosite în activitatea de raportare către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile şi pentru întocmirea minutei tehnice a fiecărui caz. Dacă persoana şi-a precizat numele şi/sau prenumele se vor folosi iniţiale. Acceptul persoanei ca solicitarea sa de consiliere juridică să fie folosită în acitivtatea de raportare reprezintă o condiţie esenţială pentru acordarea consilierii juridice. Informații specifice fiecărui caz pot fi incluse în raportul Acces la justiție, care va fi realizat până în aprilie 2016, cu anonimizarea informațiilor persoanale.
Acceptul persoanei ca solicitarea sa de consiliere juridică să fie folosită în raportul Acces la justiție reprezintă o condiţie esenţială pentru acordarea consilierii juridice

5.      Consilierea juridică se oferă pe baza conţinutului concret al fiecărei solicitări. Consilierea juridică poate presupune: evaluarea din punct de vedere juridic a situaţiei de fapt prezentate, expunerea legislaţiei aplicabile, prezentarea căilor legale disponibile pentru remedierea situaţiei de discriminare, prezentarea instituţiilor competente şi îndrumarea solicitantului către aceste instituţii, indicarea probelor necesare în susţinerea argumentelor/cazului privind discriminarea.

Consilierea juridică nu presupune redactarea de către avocate a cererilor legate de cazul de discriminare sau intervenţia pe text atunci când cererea/petiţia a fost redactată deja de solicitant. Solicitantul va fi direcţionat către modelele de petiţie disponibile pe website. Solicitantul poate trimite o solicitare de consiliere juridică atunci când întâmpină dificultăţi în redactarea unei cereri/petiţii, cu condiţia ca solicitarea să conţină întrebări punctuale din domeniul juridic (de exemplu, ce articole din O.G. 137/2000 trebuie invocate în petiţia către CNCD, ce probe trebuie indicate în cerere/petiţie şi care este consecinţa neindicării tuturor probelor etc.)

6.      După primirea răspunsului la solicitare, solicitantul poate reveni cu un nou mesaj pentru actualizarea situaţiei de fapt (dacă au avut loc evenimente noi sau au fost identificate noi probe în legătură cu fapta de discriminare) sau pentru clarificarea anumitor aspecte din conţinutul răspunsului.

7.      Dacă solicitantul doreşte să ceară consiliere juridică în legătură cu o altă faptă de discriminare, acesta trebuie să trimită în scris o nouă solicitare prin intermediul website-ului.

8.      Echipa de management a proiectului proiectului “Acces la justiţie şi remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării” îşi rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor care conţin limbaj trivial şi expresii care incită la ură.

Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării

Proiect finanțat

prin granturile SEE 2009-2014

în cadrul Fondului ONG în România

 

Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreagă răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.